Thẻ h1

Danh sách cổ đông sáng lập

 

 

Tên cổ đông

Địa chỉ Trụ sở chính ( tổ chức) hộ khẩu ( cá nhân)

1.Công ty cổ phần Dệt may Thành Công

 

Đại diện : Ông Trần Như Tùng

Số 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

2. Công Ty Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Đại diện : Ông Nguyễn Thế Thường

37 đường 3/2,  Phường 8,  Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Và 17 cổ đông khác