Thẻ h1

Dịch vụ phụ trợ

Công Ty cung cấp các dịch vụ phụ trợ liên quan đến:

- Đóng gói hàng hóa

- Bốc xếp hàng hóa

- Vận chuyển hàng hóa