Thẻ h1

Giới thiệu công ty

Giới Thiệu Công Ty
Giới Thiệu Công Ty

Công ty CP Thành Chí thành lập ngày 26-10-2006 trên cơ sở chuyển thể từ Xí nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (UDEC). Những ngày đầu sau cổ phần hoá, để khắc phục khó khăn, Ban lãnh đạo Thành Chí đã bứt phá bằng việc chuyển hướng kinh doanh sang đa dạng...

Xem chi tiết

video clip

GIẤY CHỨNG NHẬN